Instalacje

W zakres prac instalacyjnych wykonywanych przez naszą firmę wchodzą (zarówno projekty jak i wykonawstwo):

Instalacje audio (analogowe i cyfrowe - elektryczne i optyczne) wraz z zagadnieniami dotyczącymi zakłóceń i przydźwięków (brumów); sposobem prowadzenia mas; symetrią i desymetryzacjami; systemem łączenia (w przypadku instalacji skomplikowanych, wielostanowiskowych) jak też wpływem rodzaju i długości kabli na sygnał (zwłaszcza cyfrowy).

Instalacje wizyjne - jako uzupełniające aczkolwiek niezbędne już właściwie we wszystkich studiach dźwiękowych, zwłaszcza w postprodukcji. Do tej grupy należą też sygnały wizyjne komputerów, obraz obrabiany oraz telewizja przemysłowa.

Instalacje pomocnicze - sygnałów sterowania, synchronizacji. W dobie cyfrowej rejestracji i obróbki dźwięku sygnały te są „układem nerwowym" każdego systemu. Instalacje te są spotykane zwłaszcza w studiach, w których komputery i inne szumiące urządzenia znajdują się w specjalnych, odseparowanych pomieszczeniach. Do tej grupy dołączamy też instalacje kodów czasowych i sygnałów MIDI itp.

Krosownice - im bardziej skomplikowana instalacja, tym bardziej ułatwiają pracę. Wszystkie powyższe sygnały można komutować bądź na drodze elektronicznej bądź mechanicznej.

Instalacje energetyczne - w przypadku współpracy ze wszystkimi wyżej wymienionymi instalacjami sposób ich wykonania bardzo rzutuje na jakość całości. Zła instalacja energetyczna może zniweczyć starania i nakłady na inne instalacje sygnałowe. W przypadku studiów jest to nieco inna, specyficzna elektryka z zagadnieniami podobnymi jak przy instalacjach audio (symetria czy odpowiednie ekranowanie i prowadzenie instalacji zasilana może poprawić odstęp od zakłóceń w instalacji audio / video o 3 - 6 dB). Przy instalacjach energetycznych elementem składowym są systemy UPS, separacja galwaniczna  i uziomy wraz z pomiarami uziemień. W tym zakresie podstawą jest doświadczenie na rynku A/V.

Inne - wykonujemy też projekty i instalacje dla firm i biur - logiczne, telefoniczne, DSO, obserwacyjne (kamery przemysłowe) i inne zarówno jako instalacje pojedyncze jak i zespolone.