Pomiary

Pomiary akustyczne wykonywane przez nas dzielą się na pomiary hałasu i zakłóceń zewnętrznych oraz pomiary parametrów charakterystycznych dla pomieszczeń. W pierwszej grupie pomiarowej są to parametry przesłuchów przenoszonych przez konstrukcje budynków i przez podłoże (wibracje, parametry stukowe); hałasy przenoszone przez powietrze poprzez ściany i stropy oraz hałasy pochodzące z instalacji (klimatyzacja, woda / kanalizacja, energetyka itd.). Całość dotyczy więc izolacji od dźwięków zewnętrznych. W drugiej grupie mamy do czynienia z wpływem danego pomieszczenia na dźwięk generowany wewnątrz. Występują tu m.in. z charakterystyczne "mody"; fale stojące, odpowiedź częstotliwościowa pomieszczenia, odpowiedź pogłosowa pomieszczenia (RT 60, flutter echo), w przypadku pomieszczeń odsłuchowych również odpowiedź fazowa. Występują też mniej mierzalne a bardziej opisowe parametry jak barwa (ciepła, zimna, sterylność), wierność (przestrzenność, bliskość, wyrazistość) itd. W tym wypadku naszymi przyrządami pomiarowymi są uszy i doświadczenie.